TVXQ, SNSD และ KARA ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า จะไม่เข้าร่วมรายการ "2011 MBC Gayo Dajaejun" (เดิมเรียกว่า 2011 MBC Gayo Daejun) ซึ่งศิลปินทั้ง 3...

บันเทิงเกาหลี